§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania i korzystania ze sklepu wyszperane.com.pl prowadzonym przez MADANA Marta Dana, z siedzibą w Tychach, 43-109 Tychy, Rymarska 16; NIP: 6462849833; REGON: 383586606, tel: +48 509 469 701, e-mail: info@wyszperane.com.pl, zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.

§ 2. Informacje dotyczące produktów oraz sposobu ich zamawiania

 1. Produkty oferowane w sklepie wyszperane.com.pl są używane.
 2. Na stronie znajdują się zdjęcia oraz opisy oferowanych produktów, które należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 4. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
 5. Na Stronie wyszperane.com.pl Kupujący ma możliwość założenia konta klienta. Konto klienta zakładane jest poprzez rejestrację na stronie internetowej sklepu z podaniem nazwy użytkownika, imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Założenie konta jest nieobowiązkowe, bezpłatne i niezobowiązujące.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w  tygodniu. W tym celu Klient powinien dokonać wyboru zamawianego towaru poprzez dodanie go do Koszyka. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu płatności oraz dostawy spośród dostępnych możliwych.
 7. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Kupującego oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.
 8. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie automatycznej wiadomości z podaniem numeru zamówienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

§ 3. Ceny oraz formy płatności

 1. Każdorazowo ceny podawane są przy każdym z oferowanych Produktów.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Cena produktu nie zawiera w sobie kosztu przesyłki.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 6. Kupujący może wybrać spośród dostępnych form płatności:
  • Płatność za pomocą serwisu PayU
  • Przelew tradycyjny
 7. W przypadku formy płatności Przelew tradycyjny środki za złożone zamówienie należy przelać w ciągu 48h na rachunek bankowy (wpisując w tytule numer zamówienia). Brak przelewu w ciągu 48h skutkuje anulacją zamówienia.

MADANA MARTA DANA

43-109 Tychy; ul. Rymarska 16

ING BANK ŚLĄSKI

35 1050 1399 1000 0092 6791 4506

§ 4. Sposoby oraz koszty dostawy

 1. Kupujący wybiera formę dostawy spośród możliwych podczas składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy każdorazowo podawany jest przy wyborze formy dostawy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do organizacji promocji z darmową wysyłką. Każdorazowo będzie o tym informował na Stronie.
 4. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczony będzie za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty polskiej pod wskazany adres przez Kupującego.
 5. Na czas otrzymania przesyłki składa się: forma płatności, kompletacja zamówienia, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki.
 6. Opłacone zamówienia kompletowane i wysyłane są dwa razy w tygodniu (na czas tworzenia niniejszego regulaminu), chyba, że strony ustalą inaczej.
 7. Towar dostarczany jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostarczenia i jest zgodny z harmonogramem wybranego operatora.
 9. W przypadku możliwości monitorowania przesyłki Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego w komunikacie mailowym przesłanym na podany adres przez Kupującego.

§ 5. Zwrot towaru

 1. Kupujący może odstąpić od umowy zakupu towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania (Art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 2. W celu zwrotu towaru Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego przesyłając informację na adres mailowy: info@wyszperane.com.pl
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu należy dokonać niezwłocznie (jednak nie później niż 14 dni) zwrotu Produktu na adres: 43-109 Tychy, ul. Rymarska 16 lub do ustalonego wcześniej punktu odbioru.
 4. Wysyłka zwracanego towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Sprzedający dokona zwrotu środków za zwracany Produkt na numer konta podany na Formularzu Zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego Produktu.
 7. Zwracana wartość nie obejmuje opłaconego uprzednio przez Kupującego kosztu dostawy.
 8. Sprzedający ma prawo do pomniejszenia wartości zwrotu w przypadku skorzystania przez klienta z promocji o darmowej dostawie a w przypadku nie spełnienia jej wymogów po dokonanym zwrocie Produktu.

§ 6. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści umieszczone na stronie Sklepu wyszperane.com.pl korzystają z ochrony praw autorskich (z zastrzeżeniem § 6. Pkt 2 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) i są one własnością Sprzedającego.
 2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu wyszperane.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych oraz informacyjnych.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze Sklepu wyszperane.com.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.