1. Szanując prawo do prywatności Użytkowników strony wyszperane.com.pl, informujemy iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. Zasady ochrony danych osobowych, opierają się na  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest MADANA Marta Dana, z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, Reymonta 43/21; NIP: 6462849833; REGON: 383586606, tel: +48 509 469 701, e-mail: info@wyszperane.com.pl.
 3. Celem pozyskania i przetwarzania danych przez Administratora jest zawarcie i wykonanie umowy z klientem tj. sprzedaży i wysyłki oferowanych na stronie produktów. 
 4. Dane pozyskiwane są podczas zakładania konta klienta na stronie  lub podczas finalizacji zamówienia bez zakładania konta klienta.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. W ramach prowadzonej działalności Administrator może przekazywać dane:
 • dostawcom systemów informatycznych wspierającym naszą działalność, 
 • firmom kurierskim i pocztowym,
 • platformom obsługującym płatności on-line
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

W celu realizacji punktu nr 5 niezbędny jest kontakt z Administratorem pod adresem mailowym info@wyszperane.com.pl

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”. Są one konieczne do prawidłowego świadczenia usług oraz funkcjonowania strony Administratora. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne oraz stałe.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w używanej przeglądarce internetowej.